To nadzieja sprawia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy.św. Jan Maria Vianney

11.09.2014: Studium Duchowości Chrześcijańskiej

Studium Duchowości Chrześcijańskiej 2014/2015

 

 

Dane dotyczące Studium

Adres:

ul. Złota 144

62-800 Kalisz

 

Dyrektor: ks. dr Jerzy Jeżowski

ul. Dobrzecka 193

tel. 62 765 86 23

e-mail: xjerzyj@diecezja.kalisz.pl

Wykłady odbywają się przy bazylice św. Józefa w Kaliszu

- Pl. Św. Józefa 7.

 

"Tak samo Boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności, przez poznanie Tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami Boskiej natury, gdy już wyrwaliście się z zepsucia /wywołanego/ żądzą na świecie. Dlatego też właśnie wkładając całą gorliwość, dodajcie do wiary waszej cnotę, do cnoty poznanie, do poznania powściągliwość, do powściągliwości cierpliwość, do cierpliwości pobożność, do pobożności przyjaźń braterską, do przyjaźni braterskiej zaś miłość." 2 P1, 3-7

 

S t u d i u m   D u c h o w o ś c i   C h r z e ś c i j a ń s k i e j 

W każdą ostatnią sobotę miesiąca (wrzesień-czerwiec) godz. 10.00-14.45 wykłady dotyczące następujących zagadnień życia duchowego: 

  • · chrześcijańska wiara i jej rozwój w życiu duchowym;

  • · modlitwa i medytacja chrześcijańska; 

  • · kierownictwo duchowe;

  • · formacja sumienia; 

  • · rola słowa Bożego, sakramentów i Kościoła; 

  • · współczesne zagrożenia dla duchowości chrześcijanina.

Ich podstawę stanowić będzie uczestnictwo w Eucharystii, nabożeństwach, różnych formach modlitwy oraz możliwość korzystania z sakramentu pokuty i kierownictwa duchowego.

"A jeśli nie wszyscy w Kościele idą tą samą drogą, wszyscy jednak powołani są do świętości i ta sama przypadła im w udziale wiara dzięki sprawiedliwości Pańskiej (por. 2P1,1). " KK 32

 

W a r u n k i  p r z y j ę c i a:

  •  świadectwo szkolne (maturalne)

  •  świadectwo moralności (osoby świeckie)

  •  zgoda przełożonego (osoby duchowne)

 

Plan każdej soboty  

I. 10.00 - 11.00 Na przemian:

-Eucharystia
-Liturgia słowa
-Liturgia Pokutna
-Liturgia Godzin
-Medytacja
-Wykład lub ćwiczenia

 

II. 11.15 - 12.45 Wykład - Podstawowe zagadnienia z teologii duchowości

III. 12.45 - 13.15 Kawa, herbata. 

IV. 13.15 - 14.45 Wykład - wybrane zagadnienia z: 

 

- teologii biblijnej
- dogmatycznej
- moralnej
- fundamentalnej
- liturgiki
- patrologii
- psychologii

V. 15.00 - Możliwość indywidualnych rozmów.

 

Ramowy program wykładów z następujących dziedzin:

 

- ogólny zarys teologii duchowości
- biblijne podstawy życia duchowego 
- wiara odpowiedzią człowieka na Boże słowo
- historia duchowości chrześcijańskiej
- rozwój życia duchowego (nadzieja, miłość)
- teologia życia mistycznego
- teologia modlitwy 
- rozeznawanie duchowe
- zagrożenia życia duchowego
- kierownictwo duchowe
- asceza chrześcijańska
- hagiografia
- duchowość życia sakramentalnego
- duchowość Maryjna
- duchowość męczenników 
- duchowość Ojców pustyni
- wielcy mistycy chrześcijaństwa
- duchowość osób życia konsekrowanego
- duchowość kapłańska
- duchowość rodziny 
- duchowość laikatu 
- duchowość współczesnych ruchów i zrzeszeń katolickich
- teologia dogmatyczna (protologia-otwartość na Boga w człowieku; chrystocentryzm duchowości; trynitarny wymiar duchowości)
- teologia moralna (zwłaszcza zagadnienie sumienia)
- eklezjologia (tajemnica Kościoła; uczestnictwo w życiu Kościoła)
- teologia liturgii
- psychologia (zwłaszcza uwarunkowania osobowościowe)
- filozofia Boga; asceza u filozofów.

 

Wykłady w 3 semestrze 2014/2015

 

27.IX.2014 r.

10.00-11.00 – Biblijne podstawy duchowości Maryjnej – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 – Modlitwa  różańcowa a medytacja. Maryjny wymiar duchowości  chrześcijańskiej – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15-14.45 – Służebny charakter duchowości kapłańskiej – ks. dr Jerzy Jeżowski

  

 25.X.2014 r.

 10.00-11.00 – Osobowe powołanie człowieka fundamentem życia małżeńskiego – prof. dr hab. Krystian Wojaczek –  Kierownik Katedry Teologii Praktycznej i Duszpasterstwa Rodzin Uniwersytetu Opolskiego,  oraz:

11.15-12.45 –  Małżeńskie obdarowanie a sakramentalność małżeństwa

13.15-14.45 –  Rodzina – środowiskiem spotkania z Bogiem

 

29.XI.2014 r.

 

10.00 – 11.00 –  Duchowość życia konsekrowanego – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 -12.45 – Tajemnica Wcielenia w życiu chrześcijanina. Wielkie obdarowanie przez Boga. – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15-14.45– Chrześcijańska wiara i tradycja w przeżywaniu Świąt Bożego Narodzenia. – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

27.XII.2014 r.

10.00 – 11.00 – Opłatek

11.15-12.45 – Duchowość drogi Neokatechumenalnej – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15-14.45–  Duchowość Ruchu Światło Życie – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

31.I.2015 r.

10.00 – 11.00 – Etapy rozwoju życia duchowego: droga oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15. – 12.45 – Etapy rozwoju życia duchowego: droga oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia – ks. dr Jerzy Jeżowski. Cd.

13.15 – 14.45 – Postawy ciała a modlitwa – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

Wykłady w 4 semestrze 2014/2015

  

28.II.2015 r.

10.00 – 11.00 – Katecheza miejscem przepowiadania Ewangelii – Ks. dr Tomasz Lenczewski  – Kalisz

11.15 – 12.45 – Uczestnictwo świeckich w życiu Kościoła – ks dr Sławomir Grześniak - Kalisz

13.15 - 14.45 – Początki monastycyzmu. Duchowość Ojców Pustyni – ks. dr Michał Kieling - Kalisz

 

28.III.2015 r.

10.00 – 11.00 – Wielki Post czasem spotkania z krzyżem i męką Jezusa Chrystusa – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15 – 12.45 – Eucharystia ofiarą Chrystusa – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 – 14.45 – Triduum Paschalne, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, praktyka  postu w duchowości chrześcijanina – ks. dr Jerzy Jeżowski

 

25.IV.2015 r.

10.00 - 11.00  – Media a współczesny człowiek – ks. dr Andrzej Klimek - Kalisz

11.15 - 12.45  – Media w służbie ewangelizacji – ks. dr Andrzej Klimek -  Kalisz

13.15 - 14.45 – Diecezjalne Radio  oraz  dwutygodnik „Opiekun” w służbie chrześcijańskiego ducha – ks. mgr Leszek Szkopek, dyr. Katolickiego Radia Diecezji Kaliskiej Rodzina - Kalisz

 

30.V.2015 r.

10.00-11.00 – Stała formacja drogą chrześcijańskiego życia – ks. dr Jerzy Jeżowski

11.15-12.45 – Kierownictwo duchowe darem Boga w Kościele Obowiązki kierownika duchowego oraz osoby kierowanej   w kierownictwie duchowym – ks. dr Jerzy Jeżowski

13.15 - 14.45 – Chorał gregoriański pieśnią duszy – ks. dr Jacek Paczkowski

 

6.VI.2015 r.

9.00  - Eucharystia i zakończenie wykładów z rozdaniem dyplomów.

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK