Diecezja Kaliska

"Skalmierzyckie Drogi do Niepodległości"

 

      W listopadzie 1918 roku mieszkańcy Skalmierzyc i wsi okolicznych rozpoczęli przygotowania do zbrojnego zrywu przeciwko zaborcom pruskim. 1 grudnia 1918 Dom Parafialny stał się ośrodkiem przygotowania zbrojnego  Skalmierzyc i okolicy. 29 grudnia odział Powstańczy wyruszył stąd do walki z pruskim zaborcą....

      Zapraszamy do wzięcia udziału w rekonstrukcji tych wydarzeń. Pozdrawiam Ks. Marcin.
 
 

Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl