Diecezja Kaliska

Rekolekcje ewangelizacyjne dla kapłanów w Przedborowie

Zespół Koordynacyjny ds. Nowej Ewangelizacji we współpracy z Caritas Diecezji Kaliskiej zaprasza na rekolekcje ewangelizacyjne dla kapłanów, które wygłosi  ks. Krzysztof Kralka SAC. Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Formacyjno – Szkoleniowym Caritas PASCHA w Przedborowie od 17 do 20 września 2018 r.


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl