Diecezja Kaliska

Dzień Świętości Życia Kapłańskiego

Zaproszenie na Dzień Świętości Życia Kapłańskiego

Program w załączniku


Wydruk ze strony internetowej Diecezji Kaliskiej
www.diecezja.kalisz.pl