Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę. św. Augustyn

13.11.2012: Nauczanie Biskupa Stanisława Napierały

BŁOGOSŁAWIONA WIARA MARYI

 

 

Święta Maryjo, Matko Słowa Wcielonego i nasza Matko!

I

      Pochylamy się dziś w zamyśleniu nad tajemnicą Twego Zwiastowania. Próbujemy wyobrazić sobie Bożego posłańca z nieba, jak stanął przed Tobą, jak pokłonił się Tobie z czcią
i szacunkiem i pozdrowił, nazywając Cię „pełną łaski”, Tą, z którą jest Pan. Wówczas oznajmił, że został posłany przez Boga, aby przekazać Ci, iż zostałaś obdarowana łaską: Oto poczniesz i urodzisz Syna. Nadasz Mu imię Jezus. Będzie On nazwany Synem Najwyższego. Będzie królował, a królestwu Jego nie będzie końca.

      „Jak to się stanie” – zapytałaś. „Duch Święty zstąpi na Ciebie i osłoni Cię moc Najwyższego; dlatego Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Odpowiedziałaś: „Jestem służebnicą Pańską; niech mi się stanie według twego słowa” (por. Łk 1, 26 – 38).

      Wtedy „Słowo ciałem się stało”. Dokonało się wcielenie Syna Bożego. W dzieje świata wszedł Bóg - człowiek. Rozpoczęło się nowe.

II

      Jaki był Twój wkład, Maryjo, w tym zbawczym wydarzeniu? Była nim wiara. Sam Bóg na nią wskazuje. By Ci to oznajmić nie posyła tym razem Anioła, lecz posługuje się Twoją krewną Elżbietą. „Błogosławionaś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45). Te prorocze słowa Elżbieta poznała i je wypowiedziała nie sama ze siebie, lecz z natchnienia Ducha Świętego, który ją napełnił, skoro tylko weszłaś do jej domu i ja pozdrowiłaś. (por. Łk 1, 39 – 45).

      „Błogosławionaś, któraś uwierzyła”. Pochwała Elżbiety nie tyle dotyczy Twego macierzyństwa, lecz Twojej wiary, dzięki której Syn Boży mógł z Ciebie narodzić się człowiekiem.

      Maryjo, Matko Słowa Wcielonego! Jesteś pierwszą, która uwierzyła we Wcielenie, w którym Bóg stał się w Jezusie cieleśnie obecny wśród ludzi. Jesteś pierwszą z wierzących. Jesteś tą, która przewodzi wierze Ludu Bożego, to jest Kościoła, miejsca nowej, zbawczej obecności Boga w świecie.

      Na Twojej wierze opiera się w szczególny sposób wiara Kościoła. Twoja wiara jest gwarantem niezachwianej wiary Kościoła. Twoja wiara jest doskonała. Twoja wiara przechodzi cała w nadzieje i miłość. Twoja wiara jest źródłem działania wolnego od skazy moralnej.

      Na Twojej wierze i na wierze św. Józefa, Twojego dziewiczego małżonka, opierało się życie Rodziny naszego Zbawiciela w Nazarecie.

III

      Katolicka szkoła posiada pewne odniesienie do domu Świętej Rodziny w Nazarecie, gdzie wzrastał w latach i mądrości, gdzie wychowywał się Jezus Zbawiciel.

      Jeśli XXIII Ogólnopolskie Forum Szkól Katolickich, zebrane w tych dniach tu, na Jasnej Górze, szuka odpowiedzi na pytanie, jak ma się dokonywać przekaz wiary w szkole katolickiej, to może
i powinno sięgnąć do Nazaretu. Od Świętej Rodziny może zaczerpnąć coś, co by tworzyło klimat, jaki znamionował jej codzienne życie, klimat żywej wiary.

      Bez słów, bez pouczeń, w milczeniu na wzór św. Józefa, można w szkole katolickiej żyć, postępować i formować ducha wiary, a także świadomość, że jest Bóg, że On kocha nas, że Jemu zależy na nas, że w Ewangelii uczy jak żyć, aby życie miało sens i cel, by było normalne, radosne, piękne, twórcze.

      Maryjo, Matko Słowa Wcielonego i nasza Matko! Ty, która nam w wierze przewodzisz, wspomagaj szkoły katolickie w naszej Ojczyźnie – nauczycieli, katechetów, wychowawców, dzieci i młodzież – aby nie lękali się wyznawać wiary, według niej żyć i postępować.

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK