Ziemia jest tylko obrazem naszej prawdziwej ojczyzny - Nieba. św. Ojciec Pio

KAPITUŁA KOLEGIACKA W KALISZU

 

Początki Kapituły Kolegiackiej datują się powstaniem pierwszych jej statutów, w roku 1730, które zatwierdził wówczas Teodor Potocki, Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski. W roku 1861 Biskup Włocławski Michał Marszewski wprowadził do statutów Kapituły pewne zmiany, które ostatecznie w roku 1918 zostały uzgodnione z ówczesnym Prawem Kanonicznym. 

Kapituła Kolegiacka gromadząca się przy Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu winna się składać z czterech kanoników prałatów (prepozyt, archidiakon, dziekan, kustosz,), ośmiu kanoników gremialnych oraz z kanoników honorowych, których liczbę pozostawiono uznaniu Biskupa diecezjalnego. Zadaniem prepozyta jest reprezentowanie Kapituły na zewnątrz, pośredniczenie między Kapitułą i Biskupem diecezjalnym, zwoływanie przynajmniej raz w roku zebrań kapitulnych oraz ich przewodniczenie. Na archidiakonie spoczywa prawo instalacji nowych kanoników. Ma on także przywilej podawania kropidła Biskupowi diecezjalnemu w bramie Kolegiaty podczas uroczystego wejścia. Z kolei dziekan pełni funkcję sekretarza, który spisuje protokóły z zebrań Kapituły. I wreszcie kustosz dba o nieruchomości Kapituły i je przechowuje. Najczęściej są to książki i dystynktoria po zmarłych kanonikach.

Spośród członków Kapituły Kolegiackiej Biskup diecezjalny powołuje na okres pięciu lat penitencjarza, którego wcześniej wskazało gremium. Posiada on na terenie Diecezji władzę zwyczajną rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, ale nie deklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Penitencjarz może także na terenie Diecezji rozgrzeszać obcych, a diecezjan również poza obszarem Diecezji.

W roku 1995 pierwszy Ordynariusz nowo powstałej Diecezji Biskup Stanisław Napierała mianował członków Kapituły Kolegiackiej w następującym składzie:

Prałaci:

Ks. Prob. lic. Lucjan Andrzejczak - Kalisz
Ks. Dziekan mgr Stanisław Janicki - Stawiszyn

Kanonicy gremialni:

Ks. Prob. Kazimierz Ciszewicz - Krotoszyn
Ks. Prob. mgr Paweł Kodłubaj - Kalisz
Ks. Prob. Czesław Majorek - Ostrów Wlkp.
Ks. Prob. Kazimierz Nadstazik - Odolanów
Ks. Dziekan Eugeniusz Pawlicki - Rajsko
Ks. Prob. Jerzy Salomon - Iwanowice
Ks. Prob. mgr Bolesław Stefaniak - Kalisz

Kanonicy honorowi:

Ks. Inf. Stanisław Piotrowski - Kalisz
Ks. Prałat Józef Sieradzan - Kalisz
Ks. Senior Wiktor Baranowski - Kalisz
Ks. Prob. Bolesław Dalaszyński - Pleszew
Ks. Prob. mgr Franciszek Jodłowski - Lututów
Ks. Dziekan mgr Józef Kaczmarek - Pichlice
Ks. Prob. mgr Stanisław Kalisz - Uników
Ks. Prob. Roman Nierychlewski - Brąszewice
Ks. Kapelan lic. Tadeusz Pietrzak - Kalisz
Ks. Prob. Stefan Szkaradkiewicz - Ostrzeszów
Ks. Prob. Andrzej Walczak - Hanulin
Ks. Prob. Józef Zembol - Wojków

Z Diecezji Włocławskiej:

Ks. Józef Frątczak 
Ks. dr Wojciech Hanc
Ks. mgr Antoni Łassa
Ks. Józef Nocny
Ks. Adolf Reizer

 

Strój członków Kapituły Kolegiackiej w Diecezji Kaliskiej został zachowany według zapisu Kongregacji dla kapłanów nr 126988/1 z roku 1969 i składa się z czarnej sutanny z amarantowymi guzikami, rokiety, mantoletu amarantowego i beretu z amarantowym pomponem. Kanonicy noszą także dystynktorium na złocistym łańcuchu z wizerunkiem Świętej Rodziny i Orłem na odwrocie. Mają również prawo do noszenia pierścienia z wyjątkiem sprawowania Mszy św.

Statuty Kapituły Kolegiackiej w sposób wyraźny określają jej zadania. Przede wszystkim chodzi o uświetnienie kultu św. Józefa w Bazylice Kolegiackiej i rozpowszechnianie go w całej Diecezji Kaliskiej. Poza tym Kapituła wraz z proboszczem Kolegiaty ma za zadanie organizować doroczne studium józefologiczne, w ramach którego urządza się otwarte wykłady teologiczne oraz konferencje duszpasterskie w poszczególnych parafiach. 

Od niedawna szczególnym zadaniem jakie spoczęło na członkach Kapituły Kolegiackiej jest zapewnienie codziennego dyżuru spowiedniczego w wieczystym konfesjonale znajdującym się w Bazylice Wniebowzięcia NMP. W praktyce obowiązek ten spełniany jest przez Kanoników wraz z wieloma księżmi mieszkającymi na terenie Kalisza. 

W obowiązkach statutowych Kapituły Kolegiackiej zostały również wyszczególnione sytuacje, w których domaga się obowiązkowego uczestnictwa wszystkich jej przedstawicieli. I tak Kanonicy powinni brać udział w głównych nabożeństwach odprawianych w Bazylice Kolegiackiej w uroczystość św. Józefa: 19 marca oraz w odpust Opieki św. Józefa ( IV niedziela Zmartwychwstania); w uroczystych nabożeństwach z udziałem Biskupa diecezjalnego. Natomiast Kanonicy z rezydencją w Kaliszu są zobowiązani do przybycia na centralną procesję Bożego Ciała i na procesję Serca Pana Jezusa. 

Nieuchronna konieczność śmierci spowodowała, że gremium Kapituły Kolegiackiej opuściło dwóch znamienitych kapłanów. 7 grudnia 1998 roku zmarł Ksiądz Infułat Stanisław Piotrowski, wybitny kapłan i społecznik, którego nieprzerwaną pasją życiową było pomaganie ludziom najuboższym w Kaliszu. Natomiast 14 września 2001 roku odszedł do wieczności Ksiądz Prałat Lucjan Andrzejczak, prepozyt Kapituły Kolegiackiej, długoletni proboszcz parafii p.w. Wniebowzięcia NMP i kustosz Sanktuarium św. Józefa, a także Krajowy Duszpasterz Strzelców Kurkowych RP. Dwukrotny laureat "Złotej dziesiątki" konkursu - Kaliszanin Roku.

 Ks. Jacek Bąk

SKŁAD KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ W KALISZU 

 

Najnowsze

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK