To nadzieja sprawia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy.św. Jan Maria Vianney

KAPITUŁA KATEDRALNA W KALISZU
 

Kapituła przy Kościele Katedralnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Kaliszu istnieje na podstawie Dekretu Kongregacji Duchowieństwa z 8 września 1994 r., Prot. 94002969 / I.

W III rocznicę ustanowienia Diecezji Kaliskiej, tj. 25 marca 1995 r. Biskup Kaliski Stanisław Napierała ogłosił skład Kapituły Katedralnej w Kaliszu. 
 

Oto jej pierwsi członkowie:

Ks. Prałat - Prob. Katedry lic. Andrzej Gaweł - Kalisz
Ks. Prałat - Prob. Par. Św. Rodziny dr Bolesław Kawczyński - Kalisz

Kanonicy gremialni:

Ks. dr Jerzy Adamczak - Kalisz 
Ks. Prob. Henryk Buchalski - Dobrzyca
Ks. Prob. dr Władysław Czamara - Kalisz
Ks. Dziek. Mieczysław Gmerek - Siemianice
Ks. Kanclerz dr Jerzy Jeżowski - Kalisz
Ks. Dziek. Marian Mroczek - Odolanów
Ks. Prob. Władysław Mroziński - Tłokinia
Ks. Rektor dr Jacek Plota - Kalisz
Ks. Dziek. Ryszard Tuzin - Błaszki

Kanonicy honorowi:

Ks. Dziek. Józef Hańczaruk - Magnuszewice
Ks. Dziek. Franciszek Nawrot - Smardy Górne
Ks. Dziek. Stanisław Tofil - Kalisz 
Ks. Dyr. Henryk Szymiec - Kalisz
Ks. Prob. Piotr Wiejak - Pamięcin

10 czerwca 1995 r., L. dz. 330/95/B Ksiądz Biskup Ordynariusz przekazał ks. prał. Andrzejowi Gawłowi Statuty Kapituły Katedralnej Kaliskiej z poleceniem powielenia ich i dostarczenia wszystkim członkom Kapituły.

Instalacja, zaznaczył Ksiądz Biskup, odbędzie się, kiedy wszyscy członkowie Kapituły będą posiadali przysługujący im ubiór, oraz odpowiednio będzie przygotowane miejsce w Katedrze / jej prezbiterium, zwłaszcza stalle, były wtedy jeszcze w renowacji/.

Pierwsze spotkanie Kapituły Katedralnej odbyło się 29 stycznia 1996 r. na plebani u ks. prał. Andrzeja Gawła. Po powitaniu i wymianie gratulacji kanonicy gremialni wybrali zgodnie z kan. 509 par. 1, oraz Statutów Kapitulnych p.7, Przewodniczącego Kapituły, czyli Prepozyta, którym został proboszcz Katedry ks. prał Andrzej Gaweł. Na tymże spotkaniu Kapituła wybrała także Sekretarza, którym został ks. kan. dr Władysław Czamara i ceremoniarza. Ta funkcja przypadła ks. kan. dyr. Jerzemu Adamczakowi.

Na katedralnego Penitencjarza wybrano Rektora Seminarium ks. kan. Jacka Plotę.

Po tych wyborach odbyła się w katedrze instalacja kanoników w stallach. "Centralne miejsce w stallach, po obu stronach prezbiterium, zajmują kanonicy prałaci. Po prawej i lewej stronie kanoników prałatów zajmują miejsca kanonicy gremialni wg kolejności ich nominacji" /Statuty Kapituły Katedralnej p. 16/.

Statuty w p. 15 mówią, że "Kapituła Katedralna ma pierwszeństwo przed Kapitułą Kolegiacką i Kapitułą Konkatedralną".

Obowiązki Kapituły i jej członków to przede wszystkim wspomaga-nie nauczania Biskupa Diecezjalnego przez

a/ organizowanie w Kaliszu dni kultury chrześcijańskiej
b/ udział w centralnej uroczystości Bożego Ciała i Serca Jezusowego
c/ udział we Mszy św. ordynacyjnej (prezbiterat, sacra biskupia)
d/ uczestniczenie w uroczystościach z udziałem Biskupa Diecezjalnego, poza Katedrą
e/ Kapituła ma obowiązek otoczyć braterską opieką ciężko chorego kanonika, a w przypadku śmierci uczestniczyć w jego pogrzebie
f/ Kanonicy powinni w swym testamencie uwzględnić instytucje diecezjalne, przeznaczając na nie swój majątek osobisty lub jego część

Jak dotychczas, w Kaliszu udało się zorganizować Dni Kultury Chrześcijańskiej pod tytułem: "Cywilizacja życia" tylko w dniach 10 - 17 listopada 1996 r. Pierwszy wystąpił wtedy w Katedrze z biblijnymi homiliami ks. prof. Bogdan Poniży z Poznania.

W poniedziałek 11 listopada o godz. 12.00 na Mszy św. pontyfikalnej w Katedrze śpiewały Poznańskie Słowiki, a o godz. 17.00 był ich Koncert, który prowadził sam p. prof. Stefan Stuligrosz.

14 listopada 1966 r. dała koncert w Katedrze p. Eleni. W niedzielę 17 listopada tegoż roku miała wykład p. Senator Alicja Grześkowiak na temat: "Polityka i prawo w służbie życiu w świetle Evangelium Vitae". Najchętniej w to dzieło włączyły się chóry kaliskich kościołów i szkół średnich śpiewając we wszystkich parafiach naszego miasta.

Następnym dziełem, którego fundatorem była Kaliska Kapituła Katedralna, to ufundowanie do Katedry w 1997 r. pięknego stojaka do paschału.

7 października 2001, z racji setnej rocznicy urodzin Prymasa Tysiąclecia, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Kapituła ufundowała tablicę pamiątkową na jego cześć. Zdobi ona fasadę naszej Katedry. To wydarzenie poprzedziły w niedzielę 30 września w Katedrze prelekcje p. mgra Pawła Pawlaczyka na temat duchowej sylwetki Sługi Bożego Prymasa Tysiąclecia.

Kapituła Katedralna Kaliska posiada własną pieczęć, którą wykonał artysta plastyk, mgr Wiesław Andrzej Oźmina. Pieczęć przedstawia św. Mikołaja Bpa w mitrze i z pastorałem w ręku, a w otoku napis: Sigillum Capituli Ecclaeslae Cathedralis Calissiensis.

W czasie od 25 marca 1995 r. do chwili obecnej, odeszli do Pana trzej kanonicy gremialni:

a/ Ks. Kan. Marian Mroczek z Odolanowa
b/ Ks. Kan. Mieczysław Gmerek z Siemianic 
c/ Ks. Kan. Henryk Buchalski z Dobrzycy.

8 października 1998 r. Ksiądz Biskup Ordynariusz podniósł do godności prałata księdza dyr. Henryka Szymca dotychczasowego kanonika honorowego Kapituły Katedralnej w Kaliszu.

Przychylając się do prośby księdza Alfonsa Mrozowskiego, dotychczasowego kanonika honorowego Kapituły Konkatedralnej w Ostrowie Wlkp., Biskup Kaliski Stanisław Napierała, mianował go kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Kaliskiej - ze względu na to, iż ksiądz kanonik zamieszkuje w Kaliszu.

Kończąc opis kilkuletnich dziejów Kaliskiej Kapituły Katedralnej należy wyrazić życzenie Kościoła, aby kapłani tego gremium odznaczali się dobrą znajomością nauki katolickiej, dobrze zorganizowanym życiem i chwalebnie spełniali powierzoną im posługę.

Ks. Andrzej Gaweł

 

SKŁAD KAPITUŁY KATEDRALNEJ W KALISZU

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce. OK